Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest właściciel witryny, Grzegorz Romański. Jest jedyną osobą mającą dostęp do danych. Nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim, firmom ani instytucją. W aplikacji zapisywane są jedynie dane, które podaje użytkownik. Miejscami do ich podawania jest rejestracja użytkownika i jego profil lub zamówienie bez rejestracji. Informacje przekazywane przez serwer lub urządzenie użytkownika, takie jak komputer, laptop, tablet lub telefon nie są zapisywane. Dane są wykorzystywane jedynie w celu zrealizowania zamówienia. Nie wysyłamy reklam. Kontakt z użytkownikiem aplikacji odbywa się najczęściej poprzez email lub telefon. Zmian danych dokonuje się panelu administracyjnym, w zakładce "profil". Dane są chronione hasłem i szyfrowane. O plikach typu ciastka. Informacje o RODO.