RODO

  • Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w artykułem 15 RODO.
  • Prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, zgodnie z artykułem 16 RODO.
  • Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym) zapisanych u mnie Państwa danych osobowych, zgodnie z artykułem 17 RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, artykuł 18 RODO.
  • Prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych). Artykuł 20 RODO.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. RODO, artykuł 77.